ประกาศรายชื่ออาสาสมัคร Wishing Well Camp 2019

อาสาสมัครดูแลเด็ก

 1. คุณสุภาพร แต้ภักดี
 2. คุณกมลชนก สุนทราภัย
 3. คุณกรณิการ์ เชยจิตต์
 4. คุณศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ
 5. คุณพัลลภา มูลมัย
 6. คุณภูมิสิทธิ์ ยุทธพิชญเปรม
 7. คุณมณีรัตน์ สรรค์พฤกษ์สิน
 8. คุณหนึ่ง หิรัญ
 9. คุณปุณณารมย์ ตรีธนศรีวรกุล
 10. คุณโสภา เลิศอัศววิวัฒน์
 11. คุณตรียนุช พรมเมา
 12. คุณชาญฤทธิ์ โกกิละนันทน์
 13. คุณภูวณ ถิระเดชาพงศ์
 14. คุณจักรัตน์ ฉิมนิกร
 15. คุณพีระ สงวนสูงเนิน
 16. คุณพรนรี ถาวร
 17. คุณทักษพัณณ์ วิมุตติวรวัฒน์
 18. คุณนัทยา ธาราฉัตร
สำรอง
 1. คุณปรัชญาลักษณ์ ชูชัย
 2. คุณเจนจิรา อินทร์แก้ว
 3. คุณพิมฟ้า คุณาพงศ์กุล
 4. Khun Priyanutch Tanmanee

อาสาสมัครส่วนกลาง

 1. คุณณัฐพร วิชัย
 2. คุณอังคณา เอวะบุญ
 3. คุณณัฐพงษ์ อัมรนันทน์
 4. คุณฐานิกา เปี้ยเกี๋ยง

อาสาสมัครช่างภาพ

 1. คุณมัณฑนา เสาวกุล
 2. คุณพีรยสถ์ อุบลวัตร
 3. คุณณัฐชาติ สัญญพันธ์
ทางมูลนิธิฯ จะส่ง SMS แจ้งทุกท่านตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ และท่านสามารถ Add Line ID: wishingwellthai เพื่อรับรายละเอียดข้อมูลการร่วมกิจกรรมค่ะ