ติดต่อเรา

ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ได้ที่

ชื่อบัญชี: มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง
ธนาคาร: ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี: 045-2-95999-4
บัญชีประเภท: ออมทรัพย์
อีเมล์ฝ่ายการเงิน:     [email protected]
และกรุณาแฟ็กซ์ใบ pay-in พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มาที่ (+66) 0 2677 4118 เพื่อที่มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง จะได้ส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้

มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ไม่มีนโยบายที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปเรื่ยไรเงินตามสถานที่ต่างๆ หรือส่งจดหมายไปขอรับบริจาค

มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง

ชั้น 9 อาคาร กรุงเทพประกันภัย ถ.สาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120. ประเทศไทย

โทรศัพท์:   (+66) 0 2677 4117
โทรสาร: (+66) 0 2677 4118
อีเมล์: [email protected]
เวบไซต์: www.wishingwellthailand.org
23 พ.ค. 2561, 23:09
9243