ผู้ก่อตั้ง

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัย เวช นุชประยูร

ประธานมูลนิธิ

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัย เวช นุชประยูร

ประธานกรรมการ มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง

ปฐมวัย
 • เกิดที่ จ. อ่างทอง พ.ศ. 2481
การศึกษา
 • พ.ศ. 2505 จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์ศาสตร์รุ่นที่ 12 และฝึกอบรมเป็นอายุรแพทย์ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • ปริญญาโท M.Sc. ด้านวัณโรคและโรคปอด มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทำงาน
 • รับราชการที่แผนกอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด วัณโรค และโรคหอบหืด
เกียรติประวัติ
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นระยะเวลา 13 ปี
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ( ปี 2542 – 2545 )
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ ( ปี 2547 – ปัจจุบัน) ก
 • รรมการกลาง สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย
 • รองประธานมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
 • ประธานมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ( ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2548 – ปัจจุบัน )
คุณวรกุล บุณยัษฐิติ

คณะกรรมการมูลนิธิ

คุณวรกุล บุณยัษฐิติ

รองประธานมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง

การศึกษา
 • มัธยมต้น-ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
 • จบ ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ศึกษาต่อที่ North Worcestershire College ประเทศอังกฤษ ได้รับประกาศนียบัตร Diploma of Automobile Engineering
การทำงาน
 • พ.ศ.2504-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อู่วิกรม จำกัด
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
 • รองประธาน มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง

❝ จากการที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง จนกระทั่งสามารถช่วยชีวิตเด็กคนนั้นไว้ ให้มีชีวิตกลับคืนเป็นปกติสุขเหมือนเด็กคนอื่นๆ ได้จุดประกายว่า นี่คือบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จากการให้ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิจนถึงปัจจุบันนี้ ❞

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร

คณะกรรมการมูลนิธิ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร

กรรมการ และเลขาธิการ

ปฐมวัย
 • เกิดที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2510
การศึกษา
 • พ.ศ. 2531 จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 38 ฝึกอบรมเป็นกุมารแพทย์ที่โรงพยาบาลเด็กแห่งรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง ปี พ.ศ. 2531 - 2534
 • ปริญญาโท ด้านโรคเลือดและมะเร็งเด็ก มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก ด้านพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จบการศึกษาและฝึกอบรมใน ปี พ.ศ. 2540
ทำงาน
 • รับราชการที่แผนกอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือด และมะเร็งเด็ก
ความสนใจ และความเชี่ยวชาญ
 • โรคธาลัสซีเมีย
 • ภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกซ์พีดี (G6PD deficiency)
 • พิษงู และงูพิษกัด
 • มะเร็งในเด็ก และการดูแลเด็กป่วยระยะสุดท้าย
ความเป็นมาของมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง
 • จากความสนใจดั้งเดิมเรื่องการดูผู้ป่วยแบบ “ ชีวันตารักษ์ ” (Palliative care) และการได้คลุกคลีกับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายมาตลอด จึงเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้ง มูลนิธิสายธารแห่งความหวังใน พ.ศ.2548
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และเลขาธิการของมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง

❝ เวลาจะมากหรือน้อยนั้นไม่สำคัญเท่ากับการที่เด็กได้ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ ทุกๆวัน หากเด็กได้ทำความฝันให้เป็นจริงได้แล้ว เวลาที่เหลืออยู่ย่อมเป็นชีวิตที่มีคุณค่า ❞

23 พ.ค. 2561, 23:09
3224