ประกาศรายชื่ออาสาสมัคร Wishing Well Camp 2019

ในระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคมนี้ ทางมูลนิธิสายธารแห่งความหวังได้จัดกิจกรรม Wishing Well Camp 2019 ขึ้นที่กิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ จ.ชลบุรี ในกิจกรรมดังกล่าวจะมีน้องๆ จากโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 12 โรงพยาบาลมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

ทางมูลนิธิฯ จึงขอประกาศรับสมัครอาสาที่จะช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับน้องๆ จำนวน 25 ท่าน โดยแยกเป็น อาสาสมัครดูแลส่วนกลาง 4 ท่าน, อาสาสมัครดูแลเด็ก 18 ท่าน และอาสาสมัครช่างภาพ 3 ท่าน รายละเอียดของการเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้

 1. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ ในวันดังกล่าวได้ โดยแยกเป็น
  • อาสาสมัครส่วนกลาง 4 ท่าน

   สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกระทั่งปิดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 62 เวลา 12.00 น. โดยประมาณ รับจำนวน 4 ท่าน
   - รายละเอียดการทำงาน ช่วยเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ สำหรับกิจกรรมทั้งหมด / จัดของ - ขนของ / จัดเตรียมสถานที่ (ไม่เกี่ยวกับงานในส่วนของสถานที่พัก)
  • อาสาสมัครดูแลเด็ก 18 ท่าน

   สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.จนกระทั่งปิดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ รับจำนวน 18 ท่าน
   - รายละเอียดการทำงาน เน้นที่กิจกรรมสันทนาการกับเด็กๆ / ดูแล - ประสานงานเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
  • อาสาสมัครช่างภาพ 3 ท่าน

   สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.จนกระทั่งปิดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ รับจำนวน 3 ท่าน
   - รายละเอียดการทำงาน บันทึกภาพกิจรรมต่างๆ ในค่าย
 2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นหวัด หรือโรคติดต่ออื่นๆ (ถ้าไม่แน่ใจเรื่องสุขภาพ สามารถส่งเมล์มาถามได้)
 3. มีน้ำใจและไม่เกี่ยงงาน เพราะในการลงทำงานจริง ขอบเขตการทำงานอาจขยายออกไปบ้างตามความเหมาะสมและสถานการณ์
 4. พักและเดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตลอดกิจกรรม

ทั้งหมดนี้เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากเราเปิดรับสมัครในจำนวนไม่มาก หากมีผู้แจ้งความจำนงมากเกินจากจำนวนที่เปิดรับ ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม และจะแจ้งชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทราบต่อไป

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. – 1 ต.ค. 62 ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 3 ต.ค. 62 ทาง website และ facebook ของมูลนิธิฯ ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
[email protected]
[email protected]

ประกาศรายชื่ออาสาสมัคร Wishing Well Camp 2019

อาสาสมัครดูแลเด็ก

 1. คุณสุภาพร แต้ภักดี
 2. คุณกมลชนก สุนทราภัย
 3. คุณกรณิการ์ เชยจิตต์
 4. คุณศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ
 5. คุณพัลลภา มูลมัย
 6. คุณภูมิสิทธิ์ ยุทธพิชญเปรม
 7. คุณมณีรัตน์ สรรค์พฤกษ์สิน
 8. คุณหนึ่ง หิรัญ
 9. คุณปุณณารมย์ ตรีธนศรีวรกุล
 10. คุณโสภา เลิศอัศววิวัฒน์
 11. คุณตรียนุช พรมเมา
 12. คุณชาญฤทธิ์ โกกิละนันทน์
 13. คุณภูวณ ถิระเดชาพงศ์
 14. คุณจักรัตน์ ฉิมนิกร
 15. คุณพีระ สงวนสูงเนิน
 16. คุณพรนรี ถาวร
 17. คุณทักษพัณณ์ วิมุตติวรวัฒน์
 18. คุณนัทยา ธาราฉัตร
สำรอง
 1. คุณปรัชญาลักษณ์ ชูชัย
 2. คุณเจนจิรา อินทร์แก้ว
 3. คุณพิมฟ้า คุณาพงศ์กุล
 4. Khun Priyanutch Tanmanee

อาสาสมัครส่วนกลาง

 1. คุณณัฐพร วิชัย
 2. คุณอังคณา เอวะบุญ
 3. คุณณัฐพงษ์ อัมรนันทน์
 4. คุณฐานิกา เปี้ยเกี๋ยง

อาสาสมัครช่างภาพ

 1. คุณมัณฑนา เสาวกุล
 2. คุณพีรยสถ์ อุบลวัตร
 3. คุณณัฐชาติ สัญญพันธ์
ทางมูลนิธิฯ จะส่ง SMS แจ้งทุกท่านตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ และท่านสามารถ Add Line ID: wishingwellthai เพื่อรับรายละเอียดข้อมูลการร่วมกิจกรรมค่ะ