ค่ายโฮมฮักโฮมใจ 30 ม.ค. 2562

ค่ายโฮมฮักโฮมใจ 30 ม.ค. 2562

มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดค่ายโฮมฮักโฮมใจ ณ ราชาวดีรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

เด็กๆ โรคมะเร็งและครอบครัว จาก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม 2 วัน 1 คืน ในงานมีกิจกรรมกลุ่ม ศิลปบำบัด ซุ้มอาหารจากอาสาสมัครชาวขอนแก่น ประมูลภาพ และเที่ยวสวนสัตว์แปลกแห่งใหม่ ในเมืองขอนแก่น

ตามข่าวเที่ยง ทางช่อง 19 SPRING NEWS
ข่าว KTV ประจำวัน
13 ก.พ. 2562, 18:21
6793