เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Wishing Well Camp 2015

เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Wishing Well Camp 2015

ในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคมนี้ ทางมูลนิธิสายธารแห่งความหวังได้จัดกิจกรรม Wishing Well Camp 2015 ขึ้นที่โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน พัทยา จ. ชลบุรี ในกิจกรรมดังกล่าวจะมีน้องๆ จากโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 10 โรงพยาบาลมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

ทางมูลนิธิฯ จึงขอประกาศรับสมัครอาสาที่จะช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับน้องๆ จำนวน 25 ท่าน โดยแยกเป็น อาสาสมัครดูแลส่วนกลาง 4 ท่าน, อาสาสมัครดูแลเด็ก 18 ท่าน และอาสาสมัครช่างภาพ 3 ท่าน

รายละเอียดของการเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้คือ

คุณสมบัติ
 1. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ ในวันดังกล่าวได้ โดยแยกเป็น
  • อาสาสมัครส่วนกลาง
   สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค. 58 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกระทั่งปิดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 58 เวลา 15.00 น. โดยประมาณ รับจำนวน 4 ท่าน (พักและเดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตลอดกิจกรรม)
  • อาสาสมัครดูแลเด็ก
   สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ต.ค. 58 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.จนกระทั่งปิดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 58 เวลา 15.00 น. โดยประมาณ รับจำนวน 18 ท่าน (พักและเดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตลอดกิจกรรม)
  • อาสาสมัครช่างภาพ
   สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ต.ค. 58 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.จนกระทั่งปิดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 58 เวลา 15.00 น. โดยประมาณ รับจำนวน 3 ท่าน (พักและเดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตลอดกิจกรรม)
 2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นหวัด หรือโรคติดต่ออื่นๆ
  (ถ้าไม่แน่ใจเรื่องสุขภาพ สามารถส่งเมล์มาถามได้)
 3. มีน้ำใจและไม่เกี่ยงงาน เพราะในการลงทำงานจริง
  ขอบเขตการทำงานอาจขยายออกไปบ้างตามความเหมาะสมและสถานการณ์

ทั้งหมดนี้เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากเราเปิดรับสมัครในจำนวนไม่มาก หากมีผู้แจ้งความจำนงมากเกินจากจำนวนที่เปิดรับ ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม และจะแจ้งชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทราบต่อไป

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. – 2 ต.ค. 58 ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 6 ต.ค. 58 ทาง website และ facebook ของมูลนิธิฯ ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
[email protected], [email protected]

23 เม.ย. 2561, 06:24
4769