บริษัท ทูนอินชัวรันซ์ จัด Inspiring The Best campaign มอบเงินแก่มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง และองค์กรเพื่อเด็กโรคมะเร็ง

บริษัท ทูนอินชัวรันซ์ จัด Inspiring The Best campaign มอบเงินแก่มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง และองค์กรเพื่อเด็กโรคมะเร็ง บริษัท ทูนอินชัวรันซ์ จัด Inspiring The Best campaign มอบเงินแก่มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง และองค์กรเพื่อเด็กโรคมะเร็ง

บริษัท ทูนอินชัวรันซ์ ได้จัด Inspiring The Best campaign จึงได้มอบเงินที่ได้จากการกิจกรรม แก่มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง และองค์กรเพื่อเด็กโรคมะเร็งในฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวม 4 แห่ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

23 เม.ย. 2561, 06:03
3389