เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Wishing Well Camp 2014

เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Wishing Well Camp 2014

ในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้ ทางมูลนิธิสายธารแห่งความหวังได้จัดกิจกรรม Wishing Well Camp 2014 ขึ้นที่โรงแรมทรอปิคาน่า พัทยา จ. ชลบุรี ในกิจกรรมดังกล่าวจะมีน้องๆ จากโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 8 โรงพยาบาลมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

ทางมูลนิธิฯ จึงขอประกาศรับสมัครอาสาที่จะช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับน้องๆ จำนวน 24 ท่าน โดยแยกเป็น อาสาสมัครดูแลส่วนกลาง 4 ท่าน, อาสาสมัครดูแลเด็ก 18 ท่าน และอาสาสมัครช่างภาพ 2 ท่าน

รายละเอียดของการเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้คือ

ทั้งหมดนี้เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากเราเปิดรับสมัครในจำนวนไม่มาก หากมีผู้แจ้งความจำนงมากเกินจากจำนวนที่เปิดรับ ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม และจะแจ้งชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทราบต่อไป

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. – 3 ต.ค. 57 ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 10 ต.ค. 57 ทาง website และ facebook ของมูลนิธิฯ ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
[email protected], [email protected]


ประกาศรายชื่ออาสาสมัคร กิจกรรม Wishing Well Camp 2014

อาสาสมัครส่วนกลาง จำนวน 4 ท่าน

 1. คุณสิทธิโชค หายโสก
 2. คุณวิจิตรา บุญจิตร
 3. คุณพอเพียง ศิริเดช
 4. คุณสกล นวพรชัย

อาสาสมัครดูแลเด็ก

 1. คุณอาบีดิน อดุลภักดี
 2. คุณทวิช พันธุ์สาย
 3. คุณโอฬาร แซ่อึ้ง
 4. คุณกฤษณพงศ์ แก้วบังเกิด
 5. คุณพงษ์ศิวะ กู่นอก
 6. คุณชัยรัตน์ สีลับขวา
 7. คุณณัฐมน เงินบุตรโคตร
 8. คุณจรรภรณ์ มุจลินท์กุล
 9. คุณกวิสรา ประภาสะโนบล
 10. คุณสนธยา ไทรทองคำ
 11. คุณศรัณญา ตรีนิตย์
 12. คุณนันทวิภา นุชนนท์
 13. คุณณัฐณิชา แซ่แต้
 14. คุณกฤษชนก อดิโรจนานนท์
 15. คุณฐิติชญาณ์ ดำริห์
 16. คุณจันทร์จิรา ทองหล่อ
 17. คุณภัทราพร สงครามยศ
 18. คุณจุฬารัตน์ อาญาเมือง

อาสาสมัครช่างภาพ

 1. คุณธวัชชัย พิริยะเกียรติสกุล
 2. คุณสมชาย พิชัยยงค์วงศ์ดี

รบกวนทุกท่านที่มีรายชื่อตามนี้ confirm กลับให้ทราบว่าสะดวกเข้าร่วมกิจกรรมตามนี้หรือไม่ ที่ [email protected] / [email protected] ส่วนรายละเอียดในการทำงาน + สถานที่นัดพบเราจะจัดส่งให้ทาง email อีกครั้งค่ะ

หากมีข้อสงสัยอื่นๆ ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ ศรัญญา (พี่จี) 081-615-9993

23 เม.ย. 2561, 05:09
7970