โครงการหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก ครั้งที่ 3

โครงการหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก ครั้งที่ 3

มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ได้จัดโครงการ Mask เพื่อสุขภาพสำหรับเด็กขึ้น เนื่องจากเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งมีความจำเป็นต้องใช้ Mask ในการป้องกันภาวะการติดเชื้อในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้ Mask ที่มีขนาดเหมาะสมกับใบหน้า และมีลายการ์ตูนน่ารักๆ เย็บติดเพิ่มเติมตามความเหมาะสมสำหรับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ อยากใช้ และให้กลายเป็นความเคยชินในการใช้ Mask

ทางมูลนิธิฯ จึงขอเชิญชวนให้ท่านที่สนใจ ร่วมกันตกแต่งตุ๊กตาบน Mask โดยมูลนิธิฯ จะจัดเตรียม Mask และตุ๊กตา รวมทั้งถุงสำหรับบรรจุแยกชิ้นให้ โดยสามารถติดต่อขอรับอุปกรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และมีกำหนดส่งคืนชิ้นงานสำเร็จภายในวันพุธที่ 15 ม.ค. 57 เพื่อที่ทางมูลนิธิฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป

สามารถติดต่อขอรับได้โดย

 1. รับด้วยตนเองที่
  มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 9 ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 02-677-4117 โทรสาร 02-677-4118 วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลา 9.00 น. – 17.00 น.
  (กรุณาโทรสอบถามก่อนเดินทาง เนื่องจาก จนท. อาจต้องไปปฏิบัติภารกิจข้างนอก)

 2. ติดต่อขอรับทางไปรษณีย์
  โดยแจ้ง ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทาง
  - Email: [email protected] / [email protected]
  - โทรสารตามหมายเลข 02-677-4118
  - กรอกแบบฟอร์มในหน้า Website ของมูลนิธิฯ

มาร่วมกันมอบกำลังใจและความรู้สึกดีๆ ให้กับเด็กๆ ด้วยกันนะคะ...

หมายเหตุ: ทางมูลนิธิฯ ไม่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเย็บให้ ใน 1 ชุดจะมีหน้ากากจำนวน 12 ชิ้น แจ้งรับเป็นจำนวนชุด

23 เม.ย. 2561, 05:09
5850