คุณสามารถร่วมเป็นหนึ่งในเส้นทางความสุขของเด็กๆ ได้ Wishing Well Camp 2013

คุณสามารถร่วมเป็นหนึ่งในเส้นทางความสุขของเด็กๆ ได้ Wishing Well Camp 2013

คุณสามารถร่วมเป็นหนึ่งในเส้นทางความสุขของเด็กๆ ได้
Wishing Well Camp 2013
11 - 13 ตุลาคม 2556

มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ( Wishing Well Foundation) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสานฝันให้แก่เด็กป่วยโรคมะเร็งที่รักษายากให้เป็นจริง

ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่าย ประจำปี 2556 ภายใต้ชื่อ ‘Wishing Well Camp 2013’ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งหมดประมาณ 170 คน แยกเป็นเด็ก 50 คน ผู้ปกครอง 50 บุคลากรทางการแพทย์จากแต่ละโรงพยาบาลและอาสาสมัคร

ทางมูลนิธิฯ จึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ใจดีในสังคม ได้เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางความสุขของเด็กๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หากท่านสนใจร่วมสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว สามารถจัดส่งของให้มูลนิธิฯ ได้โดย
  1. จัดส่งด้วยตนเอง (รบกวนติดต่อในเวลาทำการ จ-ศ เวลา 10.00-17.00 น. เนื่องจาก จนท.อาจต้องออกไปปฏิบัติงานข้างนอก)
  2. จัดส่งทางไปรษณีย์

มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 9 ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร 02-677-4117 / โทรสาร 02-677-4118 มือถือ 081-615-9993

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

สามารถชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่
Website: www.wishingwellthai.org
Email: [email protected] / [email protected]

23 เม.ย. 2561, 05:09
4942