ของขวัญปีใหม่ 2555 จากใจพี่ให้น้อง

ของขวัญปีใหม่ 2555 จากใจพี่ให้น้อง

จากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ทางมูลนิธิฯ ต้องงดการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงปลายปีไป อาทิเช่น งาน Wishing Well Camp 2011 และงานปีใหม่ 2555

เพื่อให้สิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนมหรือของเล่นที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ได้ทำหน้าที่ส่งความสุขไปยังเด็กๆ ตามเจตนารมณ์ผู้ให้ ทางมูลนิธิฯ จึงได้ดำเนินการจัดส่งของขวัญพิเศษเหล่านี้ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิเช่น โรงพยาบาลสระบุรี / โรงพยาบาลชลบุรี / สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี / สถาบันประสาท / โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า / โรงพยาบาลรามาธิบดี / โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / โรงพยาบาลลำปาง ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 20 โรงพยาบาลๆ ละ 50 ชิ้น ภายใต้โครงการ ‘ของขวัญปีใหม่ – จากใจพี่ให้น้อง’ โดยได้ดำเนินการจัดซื้อของขวัญเพิ่มเติมจนเพียงพอกับจำนวนที่ต้องการสำหรับโครงการนี้เรียบร้อยแล้ว

ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เห็นความสำคัญของรอยยิ้มและความสุขของเด็กๆ ค่ะ

ในปี 2555 นี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกวันเช่นกันนะคะ ^ ^

23 เม.ย. 2561, 02:12
3596