โครงการ ‘สวัสดีปีใหม่ ของขวัญจากใจ พี่ให้น้อง’

โครงการ ‘สวัสดีปีใหม่ ของขวัญจากใจ พี่ให้น้อง’

มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานฝันเด็กที่ป่วยเป็นโรคเลือดและโรคมะเร็งชนิดที่รักษายาก ให้มีโอกาสได้ทำความฝันในชีวิตให้เป็นจริง รวมไปถึงการร่วมดูแลและส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรม ‘สวัสดีปีใหม่ ของขวัญจากใจ พี่ให้น้อง’ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คนในสังคม ได้ร่วมกันส่งผ่านความรู้สึกและกำลังใจไปยังเด็กๆ ตามโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งเป็นเด็กช่วงอายุระหว่างแรกเกิดจนถึง 15 ปี ทั้งชายและหญิง

การจัดส่งของขวัญ

  1. นำส่งด้วยตนเอง
    มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ชั้น9 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถ.สาทรใต้ ติดกับโรงแรมสุโขทัย
    ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
  2. จัดส่งทางไปรษณีย์
    มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น9 ถ.สาทรใต้   แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
    โทร.02-677-4117 โทรสาร 02-677-4118 / 081-615-9993

ระยะเวลาการดำเนินการ
ตั้งแต่ 16 พ.ย. 2553 - ธันวาคม 2553

22 เม.ย. 2561, 23:33
3574