Wishing Well Camp 2010

Wishing Well Camp 2010 Wishing Well Camp 2010 Wishing Well Camp 2010 Wishing Well Camp 2010 Wishing Well Camp 2010 Wishing Well Camp 2010

คุณสามารถร่วมเป็นหนึ่งในเส้นทางความสุขของเด็กๆ ได้

Wishing Well Camp 2010
8-10 ตุลาคม 2553

มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง (Wishing Well Foundation) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสานฝันให้แก่เด็กป่วยโรคมะเร็งที่รักษายากให้เป็นจริง ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่าย ประจำปี 2553 ภายใต้ชื่อ ‘Wishing Well Camp 2010

กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 140 คน แยกเป็นเด็ก 45 คน ผู้ปกครอง 45 คน จาก 9 โรงพยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์จากแต่ละโรงพยาบาล, อาสาสมัคร ตลอดจนทีมกิจกรรมต่างๆ

ทางมูลนิธิฯ จึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ใจดีในสังคม ได้เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางความสุขของเด็กๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เราเปิดรับบริจาคจนถึงวันที่ 30 กย. 53 ค่ะ

หากท่านสนใจร่วมสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว สามารถจัดส่งของให้มูลนิธิฯ ได้โดย

  1. จัดส่งด้วยตนเอง
  2. จัดส่งทางไปรษณีย์

มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 9
ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร 02-677-4117 / โทรสาร 02-677-4118 มือถือ 081-615-9993

สามารถชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่ wishingwellthailand.org
Email: [email protected], [email protected]

22 เม.ย. 2561, 23:33
3223