ค่ายธรรมะ ‘รู้ธรรมะ...ผ่านความช้าและธรรมชาติ’

สวัสดีค่ะ ทางมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง (Wishing Well Foundation) ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังนี้

ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2553 ทางมูลนิธิสายธารแห่งความหวังได้จัดกิจกรรมค่ายธรรมะ ‘รู้ธรรมะ...ผ่านธรรมชาติและความช้า’ ขึ้น โดยมีเด็กๆ ผู้ปกครองจากโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 40 คน ไปทำกิจกรรม ณ ไร่ปลูกรัก จ. ราชบุรี และพุทธรักษา รีสอร์ท จ. สมุทรสาคร เพื่อเป็นการสอนให้เด็กๆ และผู้ปกครองรู้จักวิธีการชะลอการใช้ชีวิต ได้รู้จักกับธรรมะง่ายๆ ที่แอบซ่อนอยู่ในทุกย่างก้าวรอบตัว โดยหวังว่าการเตรียมความพร้อมนี้จะส่งผลให้แต่ละครอบครัวมีความประณีตในการใช้ชีวิตมากขึ้น และเพื่อเป็นการปูรากฐานสำหรับการร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะที่ทางมูลนิธิฯ จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

ท่านสามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมได้ด้วยการบริจาค ขนมที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน เช่น ขนมกรุบกรอบทั่วไป, ลูกอม, คุกกี้, เวเฟอร์ ฯลฯ, นม UHT (ยกเว้นนมเปรี้ยว), น้ำผลไม้แบบกล่อง ฯลฯ สำหรับจัดชุดเสบียงให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรม

หากท่านสนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว สามารถจัดส่งสิ่งของให้มูลนิธิฯ ได้โดย

 1. นำส่งด้วยตนเอง
  • มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ชั้น 9
   อาคารกรุงเทพประกันภัย ถ.สาทรใต้ ติดกับโรงแรมสุโขทัย
   ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
 2. จัดส่งทางไปรษณีย์
  • มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง
   อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น9 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กทม.10120
   โทร.02-677-4117 โทรสาร 02-677-4118 / มือถือ 081-615-9993

ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553

ค่ายธรรมะ ‘รู้ธรรมะ...ผ่านความช้าและธรรมชาติ’

22 เม.ย. 2561, 23:33
3597