อบรมอาสาสมัคร ครั้งที่ 1

5 – 6 มิถุนายน 2553
ณ พนาศรม รีสอร์ท ศาลายา

ทางมูลนิธิสายธารแห่งความหวังมีกิจกรรมดีๆ ประจำเดือนพฤษภาคม มาฝากค่ะ

ในระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2553 ทางมูลนิธิสายธารแห่งความหวังจะจัดอบรมอาสาสมัครรุ่นที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง ‘การเตรียม ทักษะการเป็นอาสาสมัครดูแลเด็กป่วยและครอบครัว (เบื้องต้น)’ เนื้อหาในการอบรมจะประกอบไปด้วย

1. Over View งานอาสาสมัครในโรงพยาบาล
2. การเตรียมตัวก่อนไปพบผู้ป่วย
3. เทคนิคการผูกสัมพันธ์กับเด็กป่วยด้วยศิลปะและการประดิษฐ์ของเล่น

โดยมี พญ. พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ค่ะ ค่าสมัครในการเข้าอบรมท่านละ 3,200 บาท (รวมค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร และค่าอุปกรณ์) แต่มูลนิธิฯ ยินดีสนับสนุนการเข้าอบรมให้กับผู้สนใจฟรี

เพียงส่งประวัติแนะนำตัวเอง พร้อมอธิบายถึงความสนใจและเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมการอบรมมาที่
[email protected] หรือ [email protected]

รับจำนวนจำกัดที่ 20 ท่านนะคะ

สามารถส่งรายละเอียดมาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 และทางมูลนิธิฯ จะแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ท่านทราบ ภายในวันนี้ จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ทาง website ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-677-4117 / 081-615-9993

หมายเหตุ: การอบรมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัคร ไม่มีเงื่อนไขผูกมัดในการทำกิจกรรมค่ะ

อบรมอาสาสมัคร ครั้งที่ 1

22 เม.ย. 2561, 06:49
3667