หลักการรักษามะเร็งในเด็ก

โรคมะเร็งในเด็กเป็นโรคที่รักษาได้ และมีโอกาสหายขาดไม่มากก็น้อย ถ้าได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ ตั้งแต่แรก

การรักษามะเร็งแต่ละชนิดแตกต่างกันมาก วิธีการรักษาที่เป็นมาตรฐาน มี 3 วิธีหลัก คือ การให้ “ยาเคมีบำบัด” การฉายรังสี และ การผ่าตัด วิธีการทั้งสามนี้แต่ละวิธีมีรายละเอียดดังที่จะกล่าวต่อไป

เด็กที่มีก้อนมะเร็งที่ใดที่หนึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อนำชิ้นเนื้อมาตรวจว่าเป็นมะเร็งชนิดใด การผ่าตัดจะทำโดยศัลยแพทย์ (หมอผ่าตัด) หลังจากผ่าตัดแล้วประมาณ 2-3 สัปดาห์แพทย์จะนัดให้มาคุยกันว่าจะวางแผนการรักษาอย่างไรจึงจะเหมาะสม มักจะส่งต่อให้กุมารแพทย์ (หมอเด็ก) ผู้เชี่ยวชาญทางโรคเลือดและมะเร็ง เป็นผู้จัดการรักษาต่อ

ด้วยความที่โรคมะเร็งเป็นนานๆ จะพบสักครั้งหนึ่ง ผู้ป่วยทั้งหลายจึงควรได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งโดยตรง ในระหว่างที่ได้รับการรักษา ก็จะพบปะกับเด็กเป็นโรคมะเร็งชนิดต่างๆ มากมาย แต่ในสังคมทั่วไปจะแทบไม่มีใครรู้จักโรคนี้เลย ดังนั้นผู้ปกครองอาจจะเป็นคนที่รู้มากที่สุดเกี่ยวกับโรคนี้

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อิศรางค์ นุชประยูร

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดและมะเร็งเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 พ.ค. 2561, 20:15
4870