การประชุมเชิงปฏิบัติการ ELNEC

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ELNEC การประชุมเชิงปฏิบัติการ ELNEC การประชุมเชิงปฏิบัติการ ELNEC การประชุมเชิงปฏิบัติการ ELNEC การประชุมเชิงปฏิบัติการ ELNEC การประชุมเชิงปฏิบัติการ ELNEC

ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทยและมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ End of Life Nursing Education Course (ELNEC) ขึ้นในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายและครอบครัว อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายและครอบครัว

ในกิจกรรมครั้งนี้มีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิเช่น Dr.Brian Greffe – Professor of Pediatrics, Medical Director H.O.P.E. Clinic & The Butterfly Program,U.S.A., Nancy King – Instructor of Pediatrics, Coordinator, The Butterfly Program, U.S.A., รศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร กุมารแพทย์ด้านโรคเลือดและโรคมะเร็งเด็ก, ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง และวิทยากรพิเศษอีกหลายท่านที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ค่ะ

16 พ.ค. 2561, 15:42
4121