อบอุ่นหัวใจด้วยหมวกไหมพรม

อบอุ่นหัวใจด้วยหมวกไหมพรม อบอุ่นหัวใจด้วยหมวกไหมพรม อบอุ่นหัวใจด้วยหมวกไหมพรม อบอุ่นหัวใจด้วยหมวกไหมพรม อบอุ่นหัวใจด้วยหมวกไหมพรม อบอุ่นหัวใจด้วยหมวกไหมพรม อบอุ่นหัวใจด้วยหมวกไหมพรม อบอุ่นหัวใจด้วยหมวกไหมพรม อบอุ่นหัวใจด้วยหมวกไหมพรม อบอุ่นหัวใจด้วยหมวกไหมพรม อบอุ่นหัวใจด้วยหมวกไหมพรม อบอุ่นหัวใจด้วยหมวกไหมพรม

สำหรับกิจกรรม อบอุ่นหัวใจด้วยหมวกไหมพรมที่ทางมูลนิธิฯ ได้เปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้ช่วยกันถักหมวกให้กับเด็กๆ และได้ปิดกิจกรรมไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2552 นั้น ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าชื่นใจมากค่ะ มีหมวกมากมายไม่ต่ำกว่า 1,400 ใบ ได้ถูกจัดส่งมายังมูลนิธิฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กๆ ตามโครงการ

รายชื่อโรงพยาบาลที่ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการส่งต่อความอบอุ่นจากพี่ๆ อาสาสมัครนั้น มีทั้งหมด 13 รพ. ดังนี้ค่ะ

รพ. ราชบุรี, รพ. นครปฐม, รพ. นพรัตน์, รพ. ธรรมศาสตร์, รพ. ขอนแก่น, รพ. ศรีนครินทร์ ขอนแก่น, รพ. สระบุรี, รพ. มหาราชนครเชียงใหม่, รพ. ลำปาง, รพ. สวรรค์ประชารักษ์, รพ. ชลบุรี, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ รพ. สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

ส่วนหมวกที่ยังคงเหลืออยู่บางส่วนนั้น ทางมูลนิธิฯ ได้สำรองไว้สำหรับการทำกิจกรรมย่อยต่างๆ เช่น การมาชม Disney on Ice ซึ่งอาจมีเด็กบางคนที่ไม่ได้นำหมวกมา เป็นต้นค่ะ

หลังจากปิดกิจกรรมนี้ไปแล้ว ทางมูลนิธิฯ ก็ขอยืนยันนะคะว่า ความอบอุ่นสามารถส่งผ่านให้กันได้ และอบอุ่นถึงหัวใจเลยเชียวค่ะ

25 เม.ย. 2561, 08:42
4361